O firmie

Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Robót Elektrycznych i Telekomunikacyjnych „ELTEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ulicy Sidorskiej 102a prowadzi swoją działalność od dnia 25 października 1991r.

Wykonujemy kompleksowe roboty energetyczne, telekomunikacyjne tj. koncepcję, dokumentacje projektowe, wykonawstwo w zakresie:
  • elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych średniego i niskiego napięcia;
  • stacji transformatorowych wnętrzowych, słupowych, kontenerowych 15/0,4 kV;
  • instalacji i pomiarów elektrycznych;
  • instalacji automatyki przemysłowej;
  • farm fotowoltaicznych;
  • telefonicznych linii światłowodowych.
Przedsiębiorstwo dysponuje doświadczoną kadrą inżynieryjną posiadającą odpowiednie uprawnienia do realizacji w/w zadań.Twój pomysł, europejskie pieniądze
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 – 2013
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Robót Elektrycznych i Telekomunikacyjnych “ELTEL” Sp. z o.o.Tytuł projektu: Budowa farmy fotowoltaicznej Woroniec